Forslag fra stortingsrepresentantene Kjellbjørg Lunde og Magnar Sortåsløkken om lovfestet minstestandard for sosial- og helsetjenestene i kommunene

Dokument nr. 8:5, innst. S. nr. 88 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kjellbjørg Lunde, Magnar Sortåsløkken Saken er behandlet i sosialkomiteen (vedtatt sendt Regjeringen) Innstilling avgitt 22.02.1994 Innst. S. nr. 88 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.02.1994

   Behandlet i Stortinget: 21.03.1994