Lov om endringer i lov av 24. oktober 1946 nr. 2 om barnetrygd

Ot.prp. nr. 8, innst. O. nr. 9, besl. O. nr. 14 for 1993-94, beslutning. O. nr. 14 (1993-94)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 06.12.1993 Innst. O. nr. 9 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.1993

   Behandlet i Odelstinget: 09.12.1993

   Behandlet i Lagtinget: 14.12.1993