Endringer i bevilgninger m.v. under forsvarsbudsjettet for 1993

St.prp. nr. 6, innst. S. nr. 26 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 03.12.1993 Innst. S. nr. 26 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.1993

   Behandlet i Stortinget: 07.12.1993