Uten grenser. Om kirkelig betjening av nordmenn i utlandet

St.meld. nr. 49 for 1992-93, innst. S. nr. 91 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 23.02.1994 Innst. S. nr. 91 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.02.1994

   Behandlet i Stortinget: 03.03.1994