Seksuelle overgrep mot barn

St.meld. nr. 53 for 1992-93, innst. S. nr. 174 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 07.06.1994 Innst. S. nr. 174 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.1994

   Behandlet i Stortinget: 16.06.1994