Endringer i Husbankens bostøtteordning

St.prp. nr. 14, innst. S. nr. 22 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 01.12.1993 Innst. S. nr. 22 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.1993

   Behandlet i Stortinget: 16.12.1993