Lov om endring i midlertidig lov av 8. juni 1979 nr. 40 om fotokopiering o.l. av vernete verk til bruk i undervisningsvirksomhet ( forlenget gyldighetstid)

Ot.prp. nr. 10, innst. O. nr. 13, besl. O. nr. 25 for 1993-94, beslutning. O. nr. 25 (1993-94)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 10.12.1993 Innst. O. nr. 13 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.1993

   Behandlet i Odelstinget: 14.12.1993

   Behandlet i Lagtinget: 17.12.1993