Ny saldering av statsbudsjettet 2008

St.prp. nr. 30 (2008-2009), Innst. S. nr. 104 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 16.12.2008 Innst. S. nr. 104 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt nysalderingen av statsbudsjettet for 2008.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.12.2008

   Behandlet i Stortinget: 18.12.2008