Endringer på statsbudsjettet for 1993 under diverse kapitler administrert av Justis- og politidepartementet

St.prp. nr. 19, innst. S. nr. 49 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 08.12.1993 Innst. S. nr. 49 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.1993

   Behandlet i Stortinget: 14.12.1993