Forslag fra stortingsrepresentantene Reidar Johansen og Jorunn Hageler om å be Regjeringen endre meieriselskapsloven slik at det blir mulig for produsenter tilknytta et nedleggingstrua meieri å melde seg ut av et distriktsmeieriselskap for å fortsette driften på produksjonsanlegget

Dokument nr. 8:13, innst. S. nr. 69 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jorunn Hageler, Reidar Johansen Saken er behandlet i næringskomiteen (ikke vedtatt) Innstilling avgitt 01.02.1994 Innst. S. nr. 69 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.02.1994

   Behandlet i Stortinget: 10.02.1994