Forslag fra stortingsrepresentantene Tove Kari Viken, Magnar Sortåsløkken og Valgerd Svarstad Haugland på vegne av Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti:"Stortinget ber Regjeringen ta initiativ til forsøk med 6-timersdag lokalt, etter modell fra Kiruna i Sverige."

Innst. S. nr. 84 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 16.02.1994 Innst. S. nr. 84 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.02.1994

   Behandlet i Stortinget: 21.04.1994