II. Saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 1994

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 7, Budsjett-innst. S. II for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 14.12.1993 Budsjett-innst. S. II (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.12.1993

   Behandlet i Stortinget: 17.12.1993