Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen og Fridtjof Frank Gundersen om å be Regjeringen fremme en melding til Stortinget om Norges forhold til Iran i lys av den opprettholdte dødsdom overfor Salman Rushdie og hans forleggere og oversettere av boken Sataniske Vers

Dokument nr. 8:20, innst. S. nr. 111 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen, Fridtjof Frank Gundersen Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 13.04.1994 Innst. S. nr. 111 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Avvist

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.04.1994

   Behandlet i Stortinget: 05.05.1994