Lov om endring i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart

Ot.prp. nr. 23, innst. O. nr. 17, besl. O. nr. 30 for 1993-94, beslutning. O. nr. 30 (1993-94)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 20.01.1994 Innst. O. nr. 17 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.01.1994

   Behandlet i Odelstinget: 10.02.1994

   Behandlet i Lagtinget: 17.02.1994