Halden Hovedvassdrags Brukseierforening Nye reguleringskonsesjoner i Haldenvassdraget

St.prp. nr. 24, innst. S. nr. 106 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 17.03.1994 Innst. S. nr. 106 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.03.1994

   Behandlet i Stortinget: 24.03.1994