Lat ikkje graset gro att mellom grannar. Om videreføring av arbeidet med frivillighetssentraler

St.meld. nr. 16, innst. S. nr. 99 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 02.03.1994 Innst. S. nr. 99 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.03.1994

   Behandlet i Stortinget: 17.03.1994