Endringer på statsbudsjettet for 1993 under kap. 231 administrert av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet ( Tilskudd til videregående opplæring utenfor sektortilskuddet)

St.prp. nr. 20, innst. S. nr. 54 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 10.12.1993 Innst. S. nr. 54 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.1993

   Behandlet i Stortinget: 14.12.1993