Forslag fra stortingsrepresentant Erling Folkvord på vegne av Rød Valgallianse: §3 nr. 1 nytt tredje ledd, i lov om endring i lov av 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering, skal lyde: "Ved såkalte rullerende permitteringer dvs. at permitteringsperioden fordeles mellom bedriftens arbeidstakere, skal arbeidsgiver ikke ha lønnsplikt når nye arbeidstakere tas ut i permittering forutsatt at antallet permitterte ikke øker."

Innst. O. nr. 33 for 1993-94

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 28.04.1994 Innst. O. nr. 33 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.04.1994

   Behandlet i Odelstinget: 02.06.1994