Forslag fra stortingsrepresentantene Paul Chaffey og Eilef A. Meland om innsamling og destruksjon av haloner og av KFK i hvitevarer og kjøleanlegg

Dokument nr. 8:18, innst. S. nr. 201 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Eilef A. Meland, Paul Chaffey Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 13.06.1994 Innst. S. nr. 201 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedlagt protokollen.

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.1994

   Behandlet i Stortinget: 16.06.1994