Gjennomføring av råfiskloven og tilvirkerloven i 1991 og 1992

St.meld. nr. 18, innst. S. nr. 87 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 17.02.1994 Innst. S. nr. 87 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.02.1994

   Behandlet i Stortinget: 03.03.1994