Norges deltaking i Europarådet i 1992

St.meld. nr. 19, innst. S. nr. 81 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 09.02.1994 Innst. S. nr. 81 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.02.1994

   Behandlet i Stortinget: 24.02.1994