Forslag fra stortingsrepresentant Børre Rønningen på vegne av Sosialistisk Venstreparti: Stortinget ber Regjeringen fremme forslag som sikrer at den enkelte bedrift, etter søknad til departementet, kan fritas for lønnsplikt under permittering ved forskjellige former for rullerende permitteringer.

Innst. S. nr. 122 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 28.04.1994 Innst. S. nr. 122 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.04.1994

   Behandlet i Stortinget: 09.06.1994