Godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer

Innst. S. nr. 70 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 27.11.2008 Innst. S. nr. 70 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har mot stemmene fra Sosialsitisk Venstreparti fastsatt følgende godtgjørelser med virkning fra 1. oktober 2008: Stortingsrepresentanter kr. 694 500 pr. år Regjeringsmedlemmer kr. 1 029 000 pr. år Statsminister kr. 1 266 000 pr. år

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 02.12.2008