Norsk Oljevern

St.meld. nr. 25, innst. S. nr. 152 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 27.05.1994 Innst. S. nr. 152 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.1994

   Behandlet i Stortinget: 09.06.1994