Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen og Lars Sponheim om endring i lov av 18. mai 1979 nr. 18 om foreldelse av fordringer

Dokument nr. 8:21, innst. O. nr. 35 for 1993-94

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Carl I. Hagen, Lars Sponheim Saken er behandlet i justiskomiteen (vedtatt sendt Regjeringen) Innstilling avgitt 03.05.1994 Innst. O. nr. 35 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.05.1994

   Behandlet i Odelstinget: 03.06.1994