Pensjonar frå Statskassa

St.prp. nr. 31, innst. S. nr. 124 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 03.05.1994 Innst. S. nr. 124 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.05.1994

   Behandlet i Stortinget: 09.05.1994