Jordbruksoppgjøret 1994 - Endringer i statsbudsjettet for 1994 m.m. Organisering av Statkorn

St.prp. nr. 48, innst. S. nr. 188 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 09.06.1994 Innst. S. nr. 188 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.1994

   Behandlet i Stortinget: 14.06.1994