Statlege utval, styre og råd m.v. 1. januar-31. desember 1993

St.meld. nr. 7, innst. S. nr. 164 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 02.06.1994 Innst. S. nr. 164 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.1994

   Behandlet i Stortinget: 10.06.1994