Endringer i skatteloven

Ot.prp. nr. 30 (2008-2009), Innst. O. nr. 43 (2008-2009), beslutning. O. nr. 58 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 10.02.2009 Innst. O. nr. 43 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt endringer i skatteloven etter behandlingen av Regjeringens tiltakspakke i forbindelse med finanskrisen. Endringene innebærer økt adgang til å tilbakeføre underskudd fra inntektsårene 2008 og 2009 til fradrag i inntekten for de to foregående år. Det er også vedtatt å heve takene på beregningsgrunnlaget for støtte til forsknings- og utviklingstiltak gjennom Skattefunnordningen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.02.2009

   Behandlet i Odelstinget: 13.02.2009

   Behandlet i Lagtinget: 19.02.2009