Lov om endringer i lov av 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram

Ot.prp. nr. 57, innst. O. nr. 53, besl. O. nr. 60 for 1993-94, beslutning. O. nr. 60 (1993-94)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 31.05.1994 Innst. O. nr. 53 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.1994

   Behandlet i Odelstinget: 06.06.1994

   Behandlet i Lagtinget: 10.06.1994