Reindriftsavtalen 1994-95, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, og om endringer i statsbudsjettet for 1994

St.prp. nr. 32, innst. S. nr. 167 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 03.06.1994 Innst. S. nr. 167 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.1994

   Behandlet i Stortinget: 14.06.1994