Lov om registrering av fritids- og småbåter ( båtregister)

Ot.prp. nr. 35, innst. O. nr. 40, besl. O. nr. 46 for 1993-94, beslutning. O. nr. 46 (1993-94)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 10.05.1994 Innst. O. nr. 40 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.05.1994

   Behandlet i Odelstinget: 31.05.1994

   Behandlet i Lagtinget: 10.06.1994