Pensjonar frå statskassa

St.prp. nr. 46 (2008-2009), Innst. S. nr. 195 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 01.04.2009 Innst. S. nr. 195 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt å løyve pensjonar frå statskassa til ni personar. Dette er pensjonar som gjeld mellombels, og som ikkje vart reviderte av det førre Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.04.2009

   Behandlet i Stortinget: 23.04.2009