Revidert nasjonalbudsjett 1994

St.meld. nr. 2, Budsjett-innst. S. IV for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 14.06.1994 Budsjett-innst. S. IV (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.06.1994

   Behandlet i Stortinget: 17.06.1994