Endring i sjøloven

Ot.prp. nr. 85 (2008-2009), Innst. O. nr. 91 (2008-2009), beslutning. O. nr. 127 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 02.06.2009 Innst. O. nr. 91 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstemmig vedtatt endringer i sjøloven om registrering og rettsvern for pant i skrog m.m som bygges ved utenlandske verft før ferdigstilling av skip ved norsk verft

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2009

   Behandlet i Odelstinget: 11.06.2009

   Behandlet i Lagtinget: 16.06.2009