Lov om tekniske kontrollorgan som har til oppgåve å gjennomføre samsvarsvurderingar etter EØS-avtalen o.a. ( mål og vekt)

Ot.prp. nr. 47, innst. O. nr. 43, besl. O. nr. 53-54 for 1993-94

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 19.05.1994 Innst. O. nr. 43 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.1994

   Behandlet i Odelstinget: 02.06.1994

   Behandlet i Lagtinget: 10.06.1994