Bedrifter hvor staten ved Nærings- og energidepartementet har eierinteresser

St.meld. nr. 38, innst. S. nr. 154 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 31.05.1994 Innst. S. nr. 154 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.1994

   Behandlet i Stortinget: 09.06.1994