Utfordringer og perspektiver for petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen

St.meld. nr. 26, innst. S. nr. 180 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for næringskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 08.06.1994 Innst. S. nr. 180 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.1994

   Behandlet i Stortinget: 13.06.1994