Lov om endringar i vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr. 4 ( §19, kjøretøykontroll og §26, øvelseskjøring for 16-åringer for førerkort klasse B)

Ot.prp. nr. 30, innst. O. nr. 29, besl. O. nr. 38 for 1993-94, beslutning. O. nr. 38 (1993-94)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 23.03.1994 Innst. O. nr. 29 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.03.1994

   Behandlet i Odelstinget: 11.04.1994

   Behandlet i Lagtinget: 14.04.1994