Visse organisasjonsendringer m.v. i Forsvaret ( Forsvarets fredsorganisasjon, omstrukturering og reduksjon av Hærens regionale- og lokale organisasjon, prinsipper vedrørende samordning av HÆR/HV)

St.prp. nr. 27, innst. S. nr. 141 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 19.05.1994 Innst. S. nr. 141 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.1994

   Behandlet i Stortinget: 08.06.1994