Lov om omdanning av forvaltningsbedrifta Televerket til aksjeselskap (heleid statlig aksjeselskap)

Ot.prp. nr. 61, innst. O. nr. 58, besl. O. nr. 64 for 1993-94, beslutning. O. nr. 64 (1993-94)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 02.06.1994 Innst. O. nr. 58 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.1994

   Behandlet i Odelstinget: 07.06.1994

   Behandlet i Lagtinget: 10.06.1994