Prosjekt Nytt Rikshospital, status og tilleggsfunksjoner

St.prp. nr. 47, innst. S. nr. 193 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 13.06.1994 Innst. S. nr. 193 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.1994

   Behandlet i Stortinget: 16.06.1994