Representantforslag om lovendringer slik at Statens vegvesen og andre statlige aktører må betale saksbehandlingsgebyr

Dokument nr. 8:43 (2008-2009), Innst. S. nr. 223 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders Anundsen, Ib Thomsen, Per Sandberg, Tord Lien Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 05.05.2009 Innst. S. nr. 223 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingets flertall vedtok å ikke bifalle representantforslaget. da flertallet ikke ser noen grunn til å endre gjeldende bestemmelser. Representantene fra Fremskrittspartiet og Høyre stemte for.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.05.2009

   Behandlet i Stortinget: 18.05.2009