Lov om medisinsk bruk av bioteknologi

Ot.prp. nr. 37, innst. O. nr. 67, besl. O. nr. 73 for 1993-94, beslutning. O. nr. 73 (1993-94)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 08.06.1994 Innst. O. nr. 67 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.1994

   Behandlet i Odelstinget: 13.06.1994

   Behandlet i Lagtinget: 17.06.1994