Etablering av ambassade i Addis Abeba, Etiopia

St.prp. nr. 30, innst. S. nr. 125 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 04.05.1994 Innst. S. nr. 125 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.05.1994

   Behandlet i Stortinget: 10.05.1994