Årsrapport fra Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentariske forsamling

Dokument nr. 14 (2008-2009), Innst. S. nr. 211 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Delegasjoner Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 29.04.2009 Innst. S. nr. 211 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.04.2009

   Behandlet i Stortinget: 02.06.2009