Representantforslag om bedre oppfølgning og beskyttelse for personer som lever i skjul.

Dokument nr. 8:45 (2008-2009), Innst. S. nr. 222 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Arild Ellingsen, Solveig Horne Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 05.05.2009 Innst. S. nr. 222 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet forslag fra representanter fra Fremskrittspartiet om bedre oppfølgning og beskyttelse for personer som lever i skjul. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.05.2009

   Behandlet i Stortinget: 14.05.2009