Samtykke til å inngå ein samarbeidsavtale mellom Noreg og Det europeiske atomenergifellesskapet ( EURATOM) om strålevern

St.prp. nr. 28, innst. S. nr. 113 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 20.04.1994 Innst. S. nr. 113 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.04.1994

   Behandlet i Stortinget: 05.05.1994