Regler om rett til innsyn i Stortingets dokumenter

Innst. S. nr. 166 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 26.02.2009 Innst. S. nr. 166 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt nye regler om dokumentoffentlighet for Stortinget, som følge av den nye loven om rett til innsyn i offentleg verksemd (offentleglova).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.02.2009

   Behandlet i Stortinget: 16.03.2009