Valg av medlemmer til styret for Domstoladministrasjonen

Innst. S. nr. 165 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 26.02.2009 Innst. S. nr. 165 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingsrepresentantene Berit Brørby ( Ap) og Carl I. Hagen (FrP) er valgt som medlemmer til styret for Domstoladministrasjonen for perioden 1. august 2009 - 31. juli 2013.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.02.2009

   Behandlet i Stortinget: 16.03.2009